การตอบโต้ของปากีสถานและการจับกุมนักบิน

วิกฤติดังกล่าวก่อให้เกิดสัญญาณเตือนไปทั่วโลกโดยมีผู้มีอำนาจสำคัญเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายมีอาวุธนิวเคลียร์ติดอาวุธด้วยความยับยั้งชั่งใจ ทั้งสองฝ่ายต่างพยายามหาทางขู่ว่าจะทำสงคราม นายกรัฐมนตรีอิมรานข่านนายกรัฐมนตรีปากีสถานและนายชูชวาสวาราจรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียกล่าวว่าพวกเขาไม่ต้องการที่จะขยายงานต่อไป นักวิเคราะห์กล่าวว่าจำนวนมากขึ้นอยู่กับวิธีที่อินเดียตอบสนอง

ต่อการตอบโต้ของปากีสถานและการจับกุมนักบิน ถ้าอินเดียจะ…ตอบโต้อีกครั้งนั่นอาจนำเรื่องไปสู่อีกระดับหนึ่ง” Michael Kugelman จาก Wilson Centre บอกกับ Bloomberg TV แต่ความจริงที่ว่าปากีสถานมีนักบินคนหนึ่งของมัน “อาจ จำกัด ทางเลือกและอาจทำให้มันระมัดระวังมากกว่านี้ และเนื่องจากการสื่อสารที่ จำกัด ระหว่างคนทั้งสอง “มีขอบเขตที่เพิ่มขึ้นสำหรับความเข้าใจผิดและการวินิจฉัยผิด” ราหุลรอยรอย – ชยุ ธ ธุรีจากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการศึกษายุทธศาสตร์