การสร้างภาพความละเอียดสูงของสมอง

วิธีการใหม่นี้มีความสำคัญเป็นพิเศษในผู้ป่วยที่ตรวจพบโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นสาเหตุการตายอันดับสองและสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของความพิการทางระบบประสาทในวัยผู้ใหญ่ซึ่งจำเป็นต้องใช้การถ่ายภาพที่รวดเร็วเทคนิคการถ่ายภาพที่ได้ปฏิวัติสนามหนึ่งไปแล้ว การถ่ายภาพคลื่นไหวสะเทือน ตอนนี้มีศักยภาพในการปฏิวัติการถ่ายภาพสมองอีกครั้ง

การพัฒนาที่แปลกและแปลกใหม่ในการถ่ายภาพสมองซึ่งมีศักยภาพมหาศาลในการถ่ายภาพสมองที่สามารถเข้าถึงได้ โรคหลอดเลือดสมองและโรคทางสมองที่หลากหลาย หากสิ่งนี้เป็นไปตามคำสัญญามันจะเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญนอกจากนี้ยังเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมว่าการทำงานร่วมกันระหว่างวิศวกรและแพทย์โดยใช้วิธีการจากวิทยาศาสตร์อื่นสามารถนำนวัตกรรมล้ำสมัยมาสู่การรักษาพยาบาลได้