รถรับจ้างขนของ ตรวจสภาพรถยนต์ประจำปี คืออะไร

รถรับจ้างขนของ ตรวจสภาพรถยนต์ประจำปี คืออะไร วิธีค้นหา ตรอ. ใกล้บ้าน ในปัจจุบันการค้นหาข้อมูลย่อมเป็นเรื่องที่ง่ายดายมากยิ่งขึ้น เพียงแค่คุณมีคอมพิวเตอร์, โน๊ตบุ๊ค หรือสมาร์ทโฟน ก็สามารถค้นหาข้อมูลบนโลกออนไลน์กันได้แล้ว เจ้าของรถยนต์กันสักเล็กน้อยสำหรับเรื่องการตรวจสภาพรถประจำปี เพราะเราเชื่อว่ารถยนต์แต่ละคันที่เราตัดสินใจซื้อนั้น มีราคาที่ค่อนข้างสูง การรักษาสภาพรถยนต์ การตรวจเช็คความพร้อมย่อมเป็นสิ่งที่ควรทำอยู่เสมอ

ใครหลาย ๆ คนอาจจะเคยได้ยิน คำว่า “ตรวจสภาพรถยนต์ประจำปี หรือ ตรวจสภาพรถยนต์ ตรอ.” กันใช่ไหมครับ แล้วรู้กันรึเปล่าว่าคืออะไร แล้วรถของเรานั้น จะต้องเข้ารับการตรวจไหม? วันนี้พี่หมีจะมาบอกต่อกันครับ

ตรวจสภาพรถยนต์ประจำปี คืออะไร

ตรวจสภาพรถยนต์ คือ การตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเสียภาษีรถยนต์ เมื่อรถยนต์มีอายุการใช้งานที่มากขึ้น ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 รถที่จะนำมาใช้ จะต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีลักษณะ ขนาด และเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบของรถถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับรถ ผู้โดยสาร และเพื่อนร่วมทางคันอื่น ๆ อีกทั้งยังรวมไปถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดมลภาวะ

รถที่เข้าข่ายที่จะต้องตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปี
กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดรถที่เข้าข่ายจะต้องตรวจสภาพรถประจำปี ดังนี้
1. รถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกทุกประเภท โดยไม่จำกัดอายุการใช้งาน
2. รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ประเภทรถดังนี้
– รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่มีอายุการใช้งานครบ 7 ปีขึ้นไป
– รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ที่มีอายุการใช้งานครบ 7 ปีขึ้นไป
– รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ที่มีอายุการใช้งานครบ 7 ปีขึ้นไป
– รถจักรยานยนต์ ที่มีอายุการใช้งานครบ 5 ปีขึ้นไป
หมายเหตุ : การนับอายุการใช้งานของรถ ให้นับอายุทางทะเบียนโดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนวันแรก ถึงวันครบกำหนดเสียภาษีประจำปี

สถานที่ตรวจสภาพรถประจำปี

1. รถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกทุกประเภท เจ้าของรถจะต้องนำไปตรวจสภาพ ที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ที่ได้รับอนุญาตจากรมการขนส่งทางบก หรือหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกก็สามารถเข้ามาตรวจสภาพรถได้อีกเช่นกัน
2. รถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ เจ้าของรถจะต้องนำมาตรวจสภาพ ที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ที่ได้รับอนุญาตจากรมการขนส่งทางบกเท่านั้น

ยกเว้น
– รถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าเกิน 1,600 กิโลกรัม สามารถตรวจสภาพรถได้ที่ ตรอ. หรือหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบก
– รถของส่วนงานราชการ สามารถตรวจสภาพรถได้ที่ ตรอ. หรือหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบก
– รถที่มีการดัดแปลงสภาพ รถที่ขาดต่ออายุทะเบียนเกิน 1 ปี จะต้องนำรถไปตรวจสภาพ ณ หน่วยงานของกรมการขนส่งทางบก

วิธีการค้นหาศูนย์ตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ใกล้บ้านคุณ

เจ้าของรถสามารถค้นหาศูนย์ตรวจสภาพรถยนต์ ผ่านเว็บไซต์ TQM โดยคลิกที่เมนู อู่ซ่อมรถ เลือก ตรวจสภาพรถยนต์ (ตรอ.) หลังจากนั้นให้ระบุ จังหวัดและเขตที่คุณอาศัยอยู่ เรียกได้ว่าเป็นช่องทางง่าย ๆ ที่คุณสามารถค้นหาศูนย์ตรวจสภาพรถยนต์ (ตรอ.) ทั่วประเทศไทยกันได้เลย

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสภาพรถประจำปี

เมื่อนำรถเข้ามาตรวจสภาพรถยนต์ประจำปี จะต้องเสียค่าใช้จ่าย ดังนี้

– รถจักรยานยนต์ คันละ 60 บาท

– รถยนต์ ที่มีน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม คันละ 150 บาท

– รถยนต์ ที่มีน้ำหนักรถเปล่าเกิน 1,600 กิโลกรัม คันละ 250 บาท