แนวทางในการพัฒนาแนวทางการรักษาในอนาคต

การต่อต้านความต้านทานของฮอร์โมนในมะเร็งเต้านมฮอร์โมนเพศเอสโตรเจนสามารถกระตุ้นการเติบโตของมะเร็งโดยไม่ได้ตั้งใจมะเร็งเต้านมเติบโตขึ้นเมื่อท่าเทียบเรือเข้าสู่เซลล์ของพวกเขา การรักษาที่สกัดกั้นเอสโตรเจนหรือที่รู้จักกันในชื่อการบำบัดด้วยฮอร์โมนประสบความสำเร็จในการหยุดการเจริญเติบโตของมะเร็งและลดการกำเริบของโรค

มะเร็งเต้านมหลายชนิดสามารถต้านทานต่อการรักษาเมื่อเวลาผ่านไป ความต้านทานต่อการรักษาเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญซึ่งนำไปสู่หนึ่งในสามของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ER + ในการรักษาด้วยฮอร์โมนที่กำเริบภายใน 15 ปี เรามีความสนใจในการเปลี่ยนแปลงต่อ DNA ชั้นของคำสั่งที่จัดระเบียบและควบคุมกิจกรรมของ DNA ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาความต้านทานของฮอร์โมนในมะเร็งเต้านมการทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานเหล่านี้อาจเป็นแนวทางในการพัฒนาแนวทางการรักษาในอนาคต หรือย้อนกลับเมื่อเกิดขึ้น